فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها

خلاصه وضعیت صنعت کفش از نگاه آمار و ارقام

ارسال شده در تاریخ آذر ۷, ۱۴۰۰

...

ادامه مطلب

سهم هزینه کفش مصرفی از هزینه های غیرخوراکی طی سال های ۸۹ تا ۹۹

ارسال شده در تاریخ آذر ۱۹, ۱۳۹۹

Download 

ادامه مطلب

سهم هزینه کفش مصرفی از هزینه های غیر خوراکی طی سالهای ۹۶ – ۸۹

ارسال شده در تاریخ بهمن ۹, ۱۳۹۷

Download 

ادامه مطلب

متوسط هزینه ودرآمد خانوارهای شهری و روستایی و سهم هزینه کفش مصرفی از هزینه های غیر خوراکی طی سالهای ۹۳-۸۴

ارسال شده در تاریخ اسفند ۲, ۱۳۹۵

...

ادامه مطلب

جدول مقایسه ای شاخص بهای کالا وخدمات مصرفی وشاخص بهای تولیدکننده کل و انواع کفش در سال ۱۳۹۵

ارسال شده در تاریخ شهریور ۲۳, ۱۳۹۵

Download 

ادامه مطلب

متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی و سهم هزینه کفش مصرفی از هزینه های غیرخوراکی طی سالهای ۹۲-۸۳

ارسال شده در تاریخ بهمن ۱۷, ۱۳۹۳

متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی و سهم هزینه کفش مصرفی از هزینه...

ادامه مطلب

سهم هزینه کفش در سبد خانوارها ۸۹ – ۹۱

ارسال شده در تاریخ تیر ۱۴, ۱۳۹۳

سهم هزینه کفش در سبد خانوارها ۸۹ – ۹۱ انتشار یافته در مجله صنعت کفش  شماره...

ادامه مطلب

شاخص های آماری مرتبط با صنعت کفش ایران تا پایان سال ۸۸

ارسال شده در تاریخ اسفند ۱۵, ۱۳۹۲

نام مقاله شاخص های آماری مرتبط با صنعت کفش ایران تا پایان سال ۸۸ تیه و...

ادامه مطلب