فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها

چالش های اجرای شناسه گذاری کالا در صنف و صنعت کفش

ارسال شده در تاریخ تیر ۲, ۱۴۰۰

Download 

ادامه مطلب

طرح شناسه‌گذاری کالا در گام اول برای کالاهای وارداتی پیاده‌سازی خواهد شد

ارسال شده در تاریخ مرداد ۷, ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار اسومس، جلسه کارگروه شنسه‌گذاری کالا در گروه کالایی پارچه،...

ادامه مطلب

جمع بندی نهایی آیین نامه اجرایی شناسه گذاری کالای گروه کالایی منسوجات، پوشاک و کفش

ارسال شده در تاریخ اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار اسومس، جلسه جمع‌بندی نهایی مفاد دستورالعمل ماده ۷...

ادامه مطلب