فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها
چاپ این مطلب

تاثیر تغیرات نرخ ارز بر روی صادرات کفش با تکیه بر گروه صنعتی مفش ملی ایران

نام دانشگاه
دانشگاه تهران _ دانشکده مدیریت بازرگانی و علوم اداری
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
موضوعتاثیر تغیرات نرخ ارز بر روی صادرات کفش با تکیه بر گروه صنعتی مفش ملی ایران
استاد راهنما دکتر داور ونوس
استاد مشاور دکتر محمد حقیقی
استاد ناظر دکتر عباس صدقی
گرد آورندهابراهیم خوش نظر
سال تحصیلی ۱۳۷۸
مشاهده

 

468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.