فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها
چاپ این مطلب

نشریه شماره ۳۰۱ صنعت کفش اسفند ماه ۱۴۰۲ منتشر شد

عنوان مطلبشرح نام نویسندهشماره صفحهمشاهده
طرح روی جلد مجله
شناسنامه مجله
فهرست
سخن سردبیر۳۰۰ شماره در ۳۰ سالافسانه خلیلی۳
سخن اولسال سختفاطمه امیراحمدی۵
سخن دومروایت مقدماتی از چشم انداز صنعت کفش در سال ۱۴۰۳علی لشکری۸
گفت و گوصنعتگران در میدان با واقعیت ها روبه رو شوند هوشمندانه رفتار کنیدتحریریه۱۰
وقایع اتفاقیهوقایع اتفاقیه بهمن و اسفند ۱۴۰۳علی لشـــکری۱۲
گفت و گوچه اشخاصی مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند؟تحریریه۱۴
مقالهانتقال موفقیت آمیز کسب وکارهای خانوادگیدکتر محمد بهارلو محمدزاده۱۶
مقالهبازاریابی بازگشتی: فروش بیشتر به مشتریان قدیمیشاهین شاکری۱۸
مقالهچکمه برای خانم های شاغلترجمه: مریم سمسارها۲۰
مقالهداستان کفش های سیاه و سفیدنازنین بزرگی زاده۲۲
مقالهمغولستان چگونه از زیر ساخت های جهانی بهره مند می شودمریم چهاربالش۲۴
تحلیل آماریجدول تفضیلی کشورهای مقصد صادرات انواع کفش یازده ماهه ابتدایی ۱۴۰۱و۱۴۰۲فاطمه صابری۲۶
گزارشرویداد ها و مکاتبات جامعه پایان سال ۱۴۰۲امیر سبحانی نیا۲۸
Article۱۴۰۲in participations and events ASSOMES of ReviewChaharbales Maryam۳۲
آگهی فهرستی[wpdm_file
468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.