فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها
چاپ این مطلب

نشریه شماره ۲۹۷ صنعت کفش آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد

عنوان مطلبشرح نام نویسندهشماره صفحهمشاهده
طرح روی جلد مجله
شناسنامه مجله
فهرست
سخن اولاهمال کاری سازمان ملی استاندارد و مصادره بازارهای صادراتیفاطمه امیر احمدی۳
سخن دومامپکس از منظر توسعه فرهنگ مدیریتمحمد عبدیها۶
وقایع اتفاقیهوقایع اتفاقیه مهر ۱۴۰۲علی لشکری۸
مقالهاز نمایشگاه امپکس ۱۴۰۲ تا نمایشگاه قم عرض اندام ملی زنجیره صنعت کفش و پوشاکمریم چهاربالش۱۰
گزارشفرصت سوزی کافی استفاطمه امیراحمدی۱۴
مقالهتضاد وتعارض درکسب وکارهای خانوادگیدکتر محمد بهارلو محمد زاده۱۶
مقالهتمرین استانداردترجمه : مریم سمسارها۱۸
مقالهپای پیرترترجمه : ماندانا ناصر۲۰
مقالهانتخاب و معرفی هیئت رئیسه دوره دهم جامعه صنعت کفش ایرانتحریریه۳۲
مقالهتحول در صنعت ، از این نقطه کانونی آغاز شدکبری آجربندیان۲۴
مقالهتشکیل میز روسیه در کمیسیون توسعه صادرات جامعه صنعت کفش ایرانحمید اسالمی راد۲۸
گزارششرکت تخصصی توسعه صادرات کفش تشکیل میشوددبیرخانه۳۰
گزارشدیدار سفیر عربستان از غرفه جامعه صنعت کفش ایرانحمید اسالمی راد۳۳
گزارشپیگیری موضوع پیمان سپاری ارزی و تخصیص ارزنوید راد۳۴
ArticleMPEX: Brand of irans shoes industery۳۶
آگهی فهرستی[wpdm_file
468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.