فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها
چاپ این مطلب

نشریه شماره ۲۹۵ صنعت کفش شهریورماه ۱۴۰۲ منتشر شد

عنوان مطلبشرح نام نویسندهشماره صفحهمشاهده
طرح روی جلد مجله
شناسنامه مجله
فهرست
سخن اولنگاه یک بعدی و آفت های صنعتفاطمه امیر احمدی۳
سخن دومتشکل گرایی، زیرساخت توسعهمریم چهاربالش۵
گزارشوقایع اتفاقیه امرداد و شهریور ۱۴۰۲ علی لشـــکری۸
گزارشساز حاکمیت برای توسعه صنعت ، کوک نیستکبری آجربندیان۱۲
مقالهآماده کردن زمین فروششاهین شاکری۱۵۱۸[pdm_file id=9652]
مقالهتغییر تفکر درباره پوتین های پلیسمترجم : مریم سمسارها۱۸
مقالهارزش یک شرکت کجاست ؟مترجم : امیرحسیــن غروی۲۰
مقالهانتخاب رنگمترجم : نازنین بزرگی زاده۲۲
مقالهآنچه باید درباره PFAS بدانیممتـــرجم : مریم سمساره۲۴
مقالهفناوری مدرن برای پاشنه و پنجهامترجم : فاطمه زارعین۲۵
تحلیل آماریگزارش صادرات انواع کفش در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۲کمیسیون آمار و مطالعات راهبردی۲۶
گزارشپوستر نخستین نمایشگاه مترکس رونمایی شدحمید اسالمی راد۲۷
گزارشایران پلاست هفدهم از نگاه دوربینحمید اسالمی راد۲۹
مکاتبات جامعهگسترش هم افزایی در تولید کفشمهدیه احمدی۳۱
Articleheld was poster fair MATREX Qom of event DisclosureCharbalesh Maryam۳۲
آگهی فهرستی[wpdm_file
468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.