فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها
چاپ این مطلب

ضرورت اصلاح و بهبود حکمرانی داخلی اتاق بازرگانی

به گزارش پایگاه خبری صنعت کفش (اسومس) به نقل از  اتاق تهران: در نشست هفتم کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران، مساله ضرورت اصلاح و بهبود نظام حکمرانی داخلی اتاق‌های بازرگانی مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت. در این نشست عنوان شد اتاق تهران می‌تواند به عنوان یک الگو، آغازگر اصلاح حکمرانی سازمانی اتاق‌ها باشد و این فرآیند مستمر را در دستورکار همیشگی خود قرار دهد.

هفتمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با دستورجلسه بازاندیشی و بهبود در حکمرانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

در ابتدا رئیس این کمیسیون با بیان اینکه یکی از فعالیت‌های کمیسیون حکمرانی سازمانی بررسی مساله حکمرانی در خود اتاق بازرگانی است، گفت: اگر اتاق بازرگانی می‌خواهد در تعامل با حاکمیت درست و موفق عمل کند و هم‌چنین اعضای خود را به سمت حاکمیت شرکتی اثربخش‌تر هدایت کند، باید وضعیت حکمرانی داخلی خود را مورد بررسی و بازاندیشی قرار دهد تا ویژگی الهام‌بخش بودن و الگو بودن اتاق برای اعضا فراهم شود. به همین دلیل مساله بررسی حکمرانی داخلی اتاق به عنوان یکی از مسائل اصلی کمیسیون مطرح است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد افزود: مفاهیمی مانند حکمرانی سازمانی به دلیل اینکه مراجع مختلفی دارد، ادبیات مختلف و و پیش‌زمینه‌های متفاوتی هم دارد. پیشنهاد مشخص کمیسیون برای ورود درست به بحث این است که به جای اینکه صرفاً از دیدگاه شخصی به موضوع نگاه کنیم، از دیدگاه استاندارد به این مساله بپردازیم و تعاریف اولیه و مبنایی را یکسان‌سازی کنیم. لازم است اتاق بازرگانی به ویژه اتاق تهران که تعداد قابل توجهی عضو دارد و اغلب اعضایش هم درگیر کم‌اطلاعی در زمینه حکمرانی هستند، خود و اعضای هیات نمایندگانش با استاندارد حکمرانی بهتر و بیشتر آشنا شوند و ما در تصمیم‌گیری‌های خود و نحوه تعامل با هیات نمایندگان و هیات رییسه از این استاندارد بهره بگیریم تا مروج به کارگیری بهتر این استاندارد باشیم.

فروزانفرد ادامه داد: اعضای هیات نمایندگان اتاق به‌طور وکالتی صاحب حق رأی هستند پس مسئولیت پاسخگویی به موکلان بر دوش همه آنان است و این مفهوم قابل تفویض نیست. اگر قرار است این روابط به درستی شناسایی و پیاده شود، باید شیوه‌نامه جلسات هیات نمایندگان و نحوه تعامل هیات نمایندگان با هیات رییسه مورد بازنگری قرار بگیرد.

او ادامه داد: هم‌چنین اگر قرار است کمیسیون‌های تخصصی اتاق فعال‌تر و باکیفیت‌تر فعالیت کنند، باید جایگاه ارائه پیشنهاد به صحن و رأی گرفتن از صحن را داشته باشند تا بتوانند موثر باشند. قاعدتاً طرح این مساله به معنای خارج کردن برخی امور از دست هیات رییسه نیست بلکه به معنای این است که در عین حفظ جایگاه هیات رئیسه، زمینه تعامل با کمیسیون‌ها بهتر فراهم شود.

رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران  با اشاره به جایگاه قانونی دبیرکل افزود: دبیرکل فرد انتخابی هیات رئیسه و پاسخگو به آنهاست و هیات نمایندگان از دبیرکل انتظار پاسخگویی و گزارش‌دهی ندارد. انتظار این است که هیات رییسه برای پیشبرد اهداف و مصادیق جدید با تعامل با هیات نمایندگان و کمیسیون‌ها به دقت سیاستگذاری کند و به این ترتیب تکلیف در حوزه اجرا هم روشن می‌شود. هیات نمایندگان در نظام حکمرانی خود انتظار منطقی دارند که از هیات رییسه بخواهند مسائل را برایشان تبیین کنند.

حسن فروزان‌فرد با اشاره به ضرورت اصلاح و اجرای درست شیوه‌نامه گفت: مسئولیت برگزاری درست جلسات هیات نمایندگان با همه اعضای هیات نمایندگان است و همه باید نسبت به آن مسئولیت داشته باشند. در حال حاضر برخی اعضای انتسابی به قدر کفایت به نظم جلسات، حضور در جلسات، زمان‌بندی و… توجه نمی‌کنند. این مساله در مورد اعضای انتخابی‌ شرایط بهتری دارد چون تعهد بیشتری دارند.

او هم‌چنین به ضرورت آگاهی درست اعضا از دستورکار جلسات تاکید کرد و گفت: اگر قرار است طرحی تصویب شود، باید رییس کمیسیون مربوطه و سایر اعضای درگیر آن، باید سایر اعضای هیات نمایندگان را آگاه کنند. جایگاه کمیسیون‌ها اگر در تعامل با هیات نمایندگان باشد، تثبیت می‌شود. پیشنهاد ما این است در جسله رؤسای کمیسیون‌ها مطرح شود که چه مهمانانی به نشست‌های هیات نمایندگان دعوت شوند یا اینکه چه موضوعاتی در دستورکار قرار گیرد.

فروزان‌فرد عنوان کرد: کنار ایستادن کاری را درست نمی‌کند. همه قبول داریم که می‌توانیم بهتر باشیم. ما در کمیسیون حکمرانی سازمانی سعی داریم بگوییم برای بهتر بودن چگونه باید نظام حکمرانی را بهبود بخشید و زمینه مشارکت اعضای و کمیسیون‌ها را ارتقا داد.

همه منتقدان را به یک چوب نرانیم

در ادامه مهراد عباد نیز با اشاره به مخالفت‌ها در بازتعریف فرآیندهای اتاق عنوان کرد که همیشه انتقادات به وضع موجود وجود داشته و هیچ‌کس هم نمی‌تواند مدعی باشد که به بهترین شکل عمل کرده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: نباید همه منتقدان را با یک چوب راند؛ بسیاری از آنها هدفشان بهبود شرایط و منافع اتاق است. جاری‌سازی استاندارد کاری زمان‌بر است و هیات نمایندگان شرح وظایف درستی ندارند. این مسائل باید در اتاق مورد پیگیری قرار گرفت هو شفاف شود.

اتاق تهران آغازگر روند اصلاح باشد

مرتضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی گفت: اتاق برای ایفا کردن نقش خود نیازمند اصلاح روش‌های حکمرانی است. البته در اتاق ایران این ضعف نسبت به اتاق تهران بیشتر به چشم می‌آید و برای نمونه جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران خروجی مشخص و درستی ندارد.

او افزود: از آنجا که کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران کمیسیون متناظری در اتاق ایران ندارد، می‌تواند خوب عمل کند. ما در اتاق به درستی از دولت انتقاد می‌کنیم اما تا چه اندازه به خودمان نقد داریم؟اتاق تهران الگوی دیگر اتاق‌هاست. اگر ما بهبود اجرا و اصلاح را در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در اتاق تهران آغاز کنیم، اتفاق مبارکی است که می‌تواند به دیگر اتاق‌ها نیز تسری و تعمیم پیدا کند.

هم‌چنین مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره بیان اینکه شیوه‌نامه اداره جلسات هیات نمایندگان اتاق تهران کامل و جامع است، گفت: این شیوه‌نامه باید به دقت مطالعه شود و مبنای کار قرار بگیرد. همچنین شیوه‌نامه‌ای داریم که از اتاق ایران به اتاق‌های شهرستان‌ها ابلاغ شده که می‌تواند به عنوان مبنا مورد استفاده قرار بگیرد.

مهدی فنایی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با اشاره به موفق‌تر بودن اتاق تهران نسبت به اتاق ایران، یکی از دلایل آن را وجود جوانانی دانست که در دو دوره اخیر وارد اتاق شده‌اند. او گفت: مدت زیادی است که من یک سخنرانی خوب در جلسات هیات نمایندگان اتاق ایران ندیدم. اما سخنرانی اقای میری بسیار مورد تشویق قرار گرفت و اثرگذار بود. این اثرگذاری به این دلیل است که راه ورود جوانان به اتاق تهران باز شده است.

در ادامه این نشست هادی حدادی، مشاور راهبردی دبیرکل اتاق تهران، گفت: اتاق تهران، نماینده ۳۰هزار شرکت در استان تهران است و باید در برنامه‌ریزی‌های خود این را مدنظر داشته باشد. این مساله صرفاً براساس وکالت حل نمی‌شود. اتاق نیازمند مکانیزم‌هایی برای نظرسنجی از اعضا است.

او افزود: در مجموع چون اصلاح سیستم حکمرانی در برنامه امسال اتاق گنجانده شده است، باید پروژه‌ای کوچک تعریف کنیم و برای تصویب به هیات رئیسه ارائه کنیم. باید پیش‌نویسی داشته باشیم و جلسات کمیسیون‌ها روی پیش‌نویس پیش برود و اتاق سال بعد روی آن مبنا کار کند.

حدادی با اشاره به ضرورت بررسی عدم‌حضور افراد بعد از گذشت زمان در نشست کمیسیون‌ها گفت: همه معتقدند باید در جلسه‌ای حضور یابند که از آن نتیجه‌ای حاصل شود. اگر جلسات خروجی نداشته باشد، افراد هم به تدریج در آن حضور نمی‌یابند. اگر دلیل کم‌انگیزه بودن‌ها را بررسی کنیم، بسیاری از مسائل روشن می‌شود.

اصلاح یک فرآیند مستمر است

معاون اجرایی و قائم‌مقام دبیرکل اتاق تهران نیز بهبود حکمرانی در اتاق را موجب توسعه مشارکت دانست و گفت: لازم است کمیسیون حکمرانی سازمانی یک جلسه برای تبیین شیوه‌نامه برگزار کند و می‌تواند شیوه‌نامه ابلاغی اتاق ایران را بررسی کند و بهبود دهد؛ ابهامات آن را مورد بررسی قرار داده و شیوه‌نامه اصلاح‌شده را ملاک عمل هیات نمایندگان قرار دهد. همین مساله بهبود و ارتقای شیوه‌نامه نشست‌های هیات نمایندگان می‌تواند شروع اصلاح حکمرانی اتاق باشد.

داود خانی، کارشناس این کمیسیون، نیز با اشاره به ضرورت در نظر داشتن وظایف اتاق در بحث بازاندیشی و بهبود حکمرانی آن گفت:‌ هم در مقوله ارتقا حکمرانی و هم در مقوله اصول ارتقا حکمرانی باید طرح مساله کنیم. باید قائل به این باشیم که فرآیند اصلاح یک فرآیند مستمر است و همواره محلی برای اصلاح دائم نظام حکمرانی اتاق در نظر بگیریم.

468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.