فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها

خوشه و تعاونی تلاشگران کفش هیدج

اولین نشست صمیمانه کارفرمایان و کارگران شرکت تعاونی تلاشگران کفش هیدج _ اردیبهشت۹۶

Hidaj_7_96 Hidaj_8_96

Hidaj_Tavoni_4_96

سفر اعضای جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران  به هیدج _ اردیبهشت۹۶

Hidaj_Tavoni_2_96

Safar_be_Hidaj_96

تهیه فیلم مستندخوشه کفش هیدج با حمایت صندوق کار آفرینی امید

Hidaj_13396 (1)

جلسه کار گروه تهیه برنامه عملیاتی سال۹۶ خوشه کفش هیدج – زنجان

Hidaj_13396 (2)

بازدید مهندسین شهرداری از روند احداث مجموعه شهرک کفش

Hidaj_13396 (3)

آغاز دیوار کشی و سفت کاری سوله های شهرک کفش

Hidaj_13396 (4)

جدول گذاری خیابان منتهی به شهرک کفش توسط شهرداری

Hidaj_13396 (5)

دوره اموزشی تکنیک های بازاریابی

Doreye_amoozeshi_teknik_bazaryabi_2_96 Doreye_amoozeshi_teknik_bazaryabi_96

جلسه چندتن از اعضای جامعه صنعت کفش با شورای شهر شهرستان هیدج_ سال ۱۳۹۴

bazdid_1_94 bazdid_3_94 bazdid_4_94