فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها

جامعه صنعت کفش چگونه تشکیل شد ؟

Parvaneh Faaliiate Jamee

در مهرماه سال ۷۱ به درخواست اداره کل نساجی و پوشاک وزارت صنایع از کلیه تولید کنندگان و دست اندرکاران صنعت کفش ، اعم از شرکت های دولتی و خصوصی ، دعوت شد تا ضمن گردهمایی در محل وزارت صنایع ، پیامدهای حاصل از یک نرخی شدن ارز و آزاد شدن ورود کفش در صنعت را مورد ارزیابی و بررزسی قرار دهند و نسبت به تعیین خط مشی لازم ، با آن وزارتخانه همکاری کنند.

در این گردهمایی پس از رای گیری ، مهندس سیروس عباس نژاد ، به عنوان سرگروه و رابط بین کارخانجات و وزارتخانه انتخاب شد. در همان جلسه از طرف مهندس دهقانی ، کارشناس اداره کل نساجی و پوشاک وزارت صنایع پیشنهاد شد که انجمنی مشابه آنچه در گروه نساجی وجود دارد ، تحت عنوان “انجمن صنعتگران و متخصصین کفش تشکیل گردد تا با استفاده از تجارب موجود نسبت به تامین اهدافی نظیر تاسیس هنرستان ، دانشکده کفش ، انتشار نشریه ، انتقال تکنولوژی ، کانالیزه کردن سیستمهای موردنظر و افزایش سهم صادرات اقداماتی صورت گیرد.

جهت پیگیری و به نتیجه رساندن این پیشنهاد گردهمایی هایی در گروه صنعتی بلّا و شرکت کفش شادانپور و گروه صنعتی ملی به منظور تبیین اهمیت موضوع و انتخاب اعضای هیئت مؤسس و تهیه اساسنامه پیشنهادی تشکیل گردید.

در گردهمایی سوم رای گیری بعمل آمد و یازده نفر بعنوان هیئت مؤسس انتخاب شدند و به این ترتیب جامعه ای تحت عنوان “جامعه متخصصین و تولید کنندگان کفش” موجودیت یافت. از جمله هدفهای اولیه هیئت مؤسس ، تهیه اساسنامه و ارائه آن به وزارت کشور بود. پس از تایید اساسنامه از طرف وزارت کشور به منظور برگزاری اولین مجمع عمومی از طریق جراید کثیرالانتشار از کلیه تولید کنندگان و متخصصین کفش کشور که علاقه مند به شرکت در این مجمع ، یا کاندیدای عضویت در هیئت مدیره و بازرسین بودند ، دعوت به عمل آمد. هیئت موسس در نخستین اقدام خود ، با اداره سوم سیاسی وزارت کشور تماس گرفت ، اهداف جامعه را تشریح کرد و از آن وزارتخانه تقاضای تاسیس جامعه را نمود که پذیرفته شد.

گردهمایی چهارم در بهمن ماه ۷۱ ، با حضور نماینده اداره سوم سیاسی در گروه صنعتی ملی برگزار شد. در اولین مجمع که در تاریخ ۷۲/۱/۳۱ در محل شرکت کفش وین ، با حضور مدیرکل اداره نساجی و پوشاک وزارت صنایع و نماینده وزارت کشور تشکیل گردید ، پس از تصویب اساسنامه از طرف اعضای حاضر در مجمع به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین ، از میان کاندیداها رای گیری شد و پس از شمارش آراء ، نتایج زیر به دست آمد.

در گردهمایی پنجم مورخه ۷۲/۱/۳۱ در محل شرکت کفش وین با حضور نماینده وزارت کشور ، اعضای هیئت مدیره و بازرسین انتخاب و اساسنامه جامعه نیز به تصویب مجمع رسید و پس از آن در تاریخ ۲۴/۹/ ۷۲ تحت شماره ۱۶۷/۲-۴۲/ الف  مجوز فعالیت تا تاریخ ۷۵/۹/۲۴ از طرف وزارت کشور صادر گردید.

برای دریافت فایل PDF این گزارش و همچنین رویت تصاویر هیئت موسس جامعه صنعت کفش بر روی لینک زیر کلیک کنید

 جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش چگونه تشکیل شد

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.