فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها

شناسنامه مجله

دوره انتشار:ماهنامه 
  
موضوع:فنی ، مهندسی 
  
صاحب امتیاز:جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران  www.sanatekafsh.com
  
مدیر مسئول:علی لشکری  مشاهده پروفایل   Lashgari_ali@yahoo.com info@assomes.ir  
  
سردبیر:افسانه خلیلی   مشاهده پروفایل    AfsanehKhalili@yahoo.com
۸۸۹۰۱۳۹۱
شورای سیاستگذاریمحمدرضا داورپناه،علی لشکری،محمود زندکریمی
  
مجری طرح:سید حسین موسوی  مشاهده پروفایل  info@assomes.ir
  
امور بازرگانی، مالی و انفورماتیک: علی رزاقی مشاهده پروفایل  atmm110@yahoo.com
  
مسئول سازمان تبلیغات:حلیمه عوض زاده  hevazzadeh@yahoo.com   ۸۸۷۵۸۱۳۰ .  . ۰۹۱۲۳۳۸۷۷۶۵                                         
تحریریه:گزارش و خبرمریم چهاربالش،کبری آجربندیان،فاطمه امیراحمدی،بهناز ملکی
  
مسئول دبیرخانه و روابط عمومی :محبوبه کریمیان  مشاهده پروفایل  Mahboubehkarimian@yahoo.com   ۸۸۷۳۰۹۱۹
  
ارتباط با مشتریان :پگاه کعبه pegahkabeh@gmail.com
محل انتشار:تهران 
  
تلفن:۸۸۷۵۸۱۳۰،۸۸۷۳۰۹۱۹ (۰۲۱) 
  
فاکس:۸۸۹۰۲۳۵۹ (۰۲۱) 
  
صندوق پستی تهران:۱۵۵۳۸۱۳۳۱۵
  
نشانی:تهران،خیابان سهروردی شمالی،کوچه فیروزه،ساختمان فیروزه،واحد ۳
زبان:فارسی 
  
گستره توزیع:سراسری 
  
سایت اختصاصی:www.assomes.ir   و  www.sanatekafsh.com
  
نشانی الکترونیک:info@assomes.ir 

 

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.